تکالیف ۲۰ دی ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-10-20
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی کار در کلاس در دفتر مشق. ریاضی تدریس مفهوم دسته . قرآن با مربی . هنر با مربی. کار در کلاس املای خلاق. کتاب ریاضی تا ص۱۰۰ و ۱۰۱و ۱۰۴ و ۱۰۵ تکمیل شود. کاربرگ های داده شده رنگ امیزی و انجام با نظارت والدین عزیز. روانخوانی تمرین شود. با تشکر.
اول مریم تکبیری تدریس ص105،104 ریا ضی ،انجام کتاب وارزشیابی.املاازدرس جدید دردفتراملا.قرآن به همراه مربی مربوطه.نقاشی خلاق(جمله نویسی همراه بانقاشی دردفترمشق).انجام تکلیف خلاق دردفترمشق(تلفیق فارسی،املا،ریاضی وهنر. کاربرگ های داده شده انجام ورنگ آمیزی شود.روان خوانی کارشود.رحلت یارامام وهمدم رهبر ، آیت الله رفسنجانی راخدمت خانواده های محترم،تسلیت عرض می نمایم.
دوم کوکب صیمی سلام.ساخت کاردستی هنر..ارزیابی فصل ۳ ریاضی..نمایش فیلم مفهومی ریاضی.تمرین عدد نویسی .پذیرایی از دانش آموزان با چرتکه خوراکی .قرآن . حل کاربرگ ریاضی وانجام کاربرگ فارسی .املا۳ خط
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم ارزشیابی هدیه ها مرور ریاضی تدریس فارسی تدریس درس ازاد هنر کار تلفیقی هن ر و علوم کار با سفال از روی درس ۹ رونویسی شود تحقیقات علوم انحام شود ۳ زاویه رسم و نامگذاری شود صفحه اول فارسی نوشتاری درس ۹ جواب داده شود
پنجم آسیه خزاعی علوم:ارزشیابی،نمایش فیلم های مربوط به چه خبر 1-نوشتن سوالات. فارسی:شعرخوانی-تدریس درس و آموزش مهارت های زندگی. هنر:ساخت سازه با ماکارانی فارسی:رونویسی صفحه اول و دوم درس نام نیکو. املای شب. ارزشیابی ریاضی فصل دوم و سوم چهارشنبه. موفق باشید عزیزانم.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد