تکالیف ۲۶ دی ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-10-26
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ورزش با مربی . تدریس نشانه ی جدید(ک)توسط دانش آموز عزیز سینا رستم نژاد و با تشکر از همکاری خانواده ی محترم ایشان. روانخوانی درس توسط همه. ریاضی تدریس عینی و عملی مفهوم دسته ی ده تایی . امتیاز دهی و تشویق و متذکر شدن نکات اخلاقی سرمشق دادن ترکیبهای جدید در دفتر مشق توسط خود دانش آموزان. املا در دفتر املا و بررسی آن. دفتر مشق کاربرگ ها با نظارت والدین عزیز انجام و رنگ آمیزی گردد.سرمشق ترکیبها زیبا و تمیز نوشته شود. روانخوانی درس ۹ تمرین شود. با سپاس فراوان🌸🏵🌸
اول مریم تکبیری تدریس(ک)توسط دانش آموزعزیز (محمدطاهاگلی)باقصه ی کدوقل قله زن وآوردن کبوتربه کلاس.ورزش (مسابقه ی کاغذ مچاله وکلمه خوانی ونوشتن کلمه).نوشتن یک صفحه دفترمشق بزرگ وارزشیابی.رفتن به پژوهش سراوانجام چندآزمایش خارج ازکتاب توسط مسئول مربوطه(سرکارخانم موسوی).تدریس ریاضی وانجام کتاب وارزشیابی. انجامصفحه های دفترمشق ورنگ آمیزی.تکمیل کتاب ریاضی.تمرین روان خوانی درس جدید.باتشکرازشما عزیزان.
دوم الهام آذری نائی ریاضی ،تدریس و ارزشیابی ص ۶۲ علوم، نمایش فیلم و ارزشیابی املا ،فعالالیت گروهی واژه سازی هدیه ها ، ارزشیابی از عدد ۲۵۰ تا ۳۰۰ با رقم و حروف قرآن تا ص ۳۰ املا از درس زیارت خوشنویسی تا پایان هفته تا ص ۶۰ تمرین روخوانی درس زیارت
دوم کوکب صیمی سلام. :ارزشیابی فارسی .توضیح نکات دستوری. آموزش ابیات شعر فراتراز کتاب که با نشانه آ شروع میشود.(آسایش دوگیتی تفسیراین دوحرف است بادوستان مروت بادشمنان مدارا.) انجام تمرینات کتاب ریاضی..ساخت اعداد با کارت ...روانخوانی درس اهل بیت پیامبر .ورزش. یک بار ازروی درس هنرمند نوشته شود .ازعدد ۱۰۰ تا۱۳۰ عددوحروف نوشته شود..املا پنج خط
سوم راحله ناظمی ورزش .ریاضی ارزشیابی ضرب 7.فارسی روانخوانی .املا املا ی پا تخته ای.مطالعات تدریس درس 11واراءه سوالات ضرب 7 همراه با شکل محور رابطه جمع والگو در برگه اچار.فردا جشن قران .ضرب پرسیده میشود.
سوم سید عاطفه حسینی شرح فعالیت ها.. ریاضی تدریس و حل تمرین فارسی رواتخوانی و حل تمارین درس بوی نرگس و آموزش و شناخت فعل انشا:تمرین بیان و انشا نویسی به وسیله صندلی صمیمیت.. هدیه ها تدریس و مباحثه در خصوص اعیاد مسلمین.. علوم ارزشیابی و حضور در پژوهش سرا.. ضرب 5 و 6 و 7 امتحان گرفته میشود. شعر حفظ شود 5 سوال اول درس منابع طبیعی اجتماعی پرسیده خواهد شد
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس املا گفته شد مطالعات طرح سوال درباره ی موضوع گفته شده دانش اموزان انشا نوشتند صفحه ی دوم درس باغچه ی اطفال رو نویسی شود. سوالات داده شده ی ریاضی پاسخ داده شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین توسط دانش آموزان با استفاده از سیستم. ورزش:دبیر مربوطه. فارسی:تکمیل کتاب نگارش. هدیه ها:تدریس درس و شعر خوانی مربوط به درس .تکمیل فعالیت. مطالعه درس ها برای آزمون علمی. موفق باشید عزیزانم.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد