تکالیف ۲۷ دی ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-10-27
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری املادردفتراملاوارزشیابی.انجام قسمت های پایین کتاب نوشتاری.قرآن به همراه مربی مربوطه.هنر(نقاشی روی پاکت باشابلون)، .ارزشیابی فارسی ومسابقه ی املا روی تخته. قسمت های بالای کتاب نوشتاری تکمیل شود.دفترمشق کلمه درکندو نوشته شود.سپاس فراوان
اول فاطمه قاسمی روانخوانی و ارزشیابی املای گروهی توسط مدیر محترم. ارزشیابی . قران با مربی . هنر با مربی طراحی روی پاکت. کار خلاق دستکش ها را جفت کن آشنایی باکلمات مخالف. کتاب کار درس (ک) انجام و کامل شود.روان خوانی انجام شود
دوم الهام آذری نائی ریاضی تدریس و حل تمرین ۶۳ و ۶۴ فارسی ارزشیابی و تدریس جمله نویسی ، جمله سازی با کلمات دارای ارزش املایی قرآن تدریس تا ۳۵ گاج ۱۰۶ و ۱۰۷ املا از زیارت گلواژه ص ۸۱
دوم کوکب صیمی سلام.از دودرس زیارت وهنرمند املا گفته شد..ارزشیابی مبحث تقارن درپژوهشسرا.تزیین پاکت میوه در زنگ هنر.ارزشیابی مبحث چهار درزنگ ریاضی.انجام تمرینات مربوط به جمله نویسی..قرآن . املا پنج خط ازکلماتی که بی نقطه هستند..فارسی تاص ۶۹.از عدد۱۳۰ تا ۱۵۰ عدد وحروف دردفتر کاردرخانه..
سوم راحله ناظمی قران تدریس درس جدید وروانخوانی.هنر .جشن قران.فارسی مرور نوشتاری واراءه کلمات درس جدید .علوم مرور املا در دفتر تمرین در خانه ضرب 1تا 7 در دفتر تمرین در خانه
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم طرح سوال ریاضی تدریس هدیه ها تدریس فارسی تدریس صفحه سوم درس رونویسی شود تمرین های پایان فصل سوم ص ۷۲ و۷۳ در دفتر ریاضی نوشته شود مطالعات به صورت شفاهی پرسیده خواهد شد
پنجم آسیه خزاعی علوم:تکمیل فعالیت کتاب. ریاضی:حل تمرین درصد توسط دانش آموزان. هنر:نقاشی با سیستم. آزمون علمی. تکمیل صفحه 49علوم نوشتن گزارش. ریاضی:تکمیل مرور فصل در دفتر . ارزشیابی فارسی. خدا قوت عزیزانم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس مطالعات:نوشتن سوالات درس برنامه ریزی متعادل روزانه /حل چند نمونه سوال از درس/بررسی فعالیت های درس درس فارسی:حل نمونه سوال و ارزشیابی شفاهی درس تفکر و پژوهش:ارائه گزارش کتبی توسط دانش آموزان دربان حسینی_عرفان فیض درس مطالعات:طرح پنج سوال تستی از درس جدید درس فارسی:نوشتن پنج جمله دارای آرایه ی ادبی درس تفکر و پژوهش:ارائه گزارش کتبی و شفاهی در مورد موضوع دلخواه از طریق نطر سنجی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد