تکالیف ۲۸ دی ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-10-28
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی کار در کلاس جملات بهم ریخته را مرتب کن. ریاضی تدریس مبحث دسته ها را باهم جمع کن. ورزش با مربی مربوطه. املا (ک) و ارزیابی. ارزشیابی و امتیازدهی و علوم بحث آب دفتر مشق بزرگ درس (ک) با نظارت والدین کامل و رنگ آمیزی شود.باتشکر فراوان
اول مریم تکبیری تدریس ص111و110ریاضی،ارزشیابی،انجام کتاب وبررسی.جمله نویسی دردفترمشق وارزشیابی.علوم:ارزشیابی ازدرس قبل وتدریس درس جدید(مشاهده ی انواع سنگ ها)وصحبت درموردآن ها. ورزش به همراه مربی.املا ازدرس(ک) دردفتراملا،وتوضیح تکالیف. دفترمشق بزرگ بانظارت والدین،تکمیل ورنگ آمیزی شودوروان خوانی کلمه ها کارشود.با سپاس ازهمکاری شما.
دوم الهام آذری نائی تدریس و حل تمرین ص ۶۶ کتاب ریاضی قرآن تدریس شد تا ص ۳۵برای جلسه بعد انجام شود املای کتاب باز از درس جدید انجام فعالیت درس ۱۰ هدیه هایشان آسمان تکمیل فعالیت جمله نویسی گاج ۱۰۸ و ۱۰۹ کتاب کار فارسی ص ۵۹
دوم کوکب صیمی سلام.ارزشیابی نکات دستوری فارسی..وآموزش شعر از خدا جوئیم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب.درمورد مطالب علوم فصل سوخت بحث وگفتگو شد.ارزشیابی انجام شد.ورزش.تمرین عددنویسی درزنگ ریاضی کلماتی که از یک بخش بیشترهستند نوشته شوداز درس اول تاپنجم..پنج تفریق وجمع فرایندی و دومساله ساعت در دفتر کاردرخانه نوشته شود..املای شب پنج خط
سوم راحله ناظمی ورزش.ریاضی ارزشیابی وتدریس ضرب 8.فارسی روانخوانی واملا.انجام ازمایشات وتدریس درس 7.مطالعات ارزشیابی دانش اموزانی که ضرب را خیلی خوب یادداشتند تکلیف ندارند
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی امتحان ضرب و تدریس کتاب املا گرفته شد ورزش با دبیر مربوطه هدیه تدریس شد حل 3 کاربرگ محورریاضی در دفتر ضرب ضرب از ابتدا تا پایان هفت ارزشیابی خواهد شد. لغات درس پیراهن بهشتی و بوی نرگس پرسیده میشود.😊
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین ها توسط دانش آموزان املا گفته شد مطالعات تدریس و ارزشیابی ادامه ی درس باغچه ی اطفال رونویسی شود
پنجم آسیه خزاعی علوم:انجام آزمایشات علوم درپژوهشسرا. ریاضی:حل تمرین توسط دانش آموزان در کلاس. ارزشیابی املا و انشای فارسی. مطالعات :گفتگوی کلاسی. ریاضی:نوشتن سوالات تستی همراه با راه حل. فارسی:پیدا کردن افعال درس نام نیکو و مشخص کردن زمان و شخص فعل ها. ارزشیابی علوم . خدا قوت عزیزانم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و قران:دبیر مربوطه درس هدیه:حل تمرین.های صفحه ۶۵_۶۶_۶۷/ارائه گزارش تحقیق در مورد پوریای ولی توسط دانش آموزان امیری و کرمی درس علوم:پرسش شفاهی/نمایش فیلم مربوط به درس ورزش و نیرو ۱/ درس انشاء :خواندن انشاء /نمایش فیلم مربود به درس علوم انشاء :موضوع حفظ محیط زیست علوم:نوشتن چند مثال در مورد اعمال نیرو هدیه:طرح ده سوال از اول کتاب تا درس یازدهم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد