تکالیف ۲۹ دی ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-10-29
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری تدریس(و)توسط دانش آموززرنگ وپرتوان(صدرامحمد علی زاده):تشکرفراوان ازخانواده ی محترمش.انجام دوصفحه دفترمشق بزرگ وارزشیابی.هنر به همراه مربی مربوطه.انجام تمرین های دفتر مشق. ریاضی:ص112تدریس شد. دفرمشق تکمیل شود.کتاب نوشتاری انجام شود.روان خوانی درس جدید،تمرین شود.روزهوای پاک رابه شما تبریک می گویم. هوای پاک=زندگی♣♣♣
اول فاطمه قاسمی تدریس ( واو)توسط دانش آموز عزیز آرسام رمضانیان و با تشکر از همکاری خانواده ی عزیز. رو خوانی درس جدید توسط همه. ریاضی تدریس ص ۱۱۰و انجام در کتاب . هنر نقاشی با نشانه ی جدید. کار در کلاس. کاربرگ های انجام شده در دفتر مشق ارزیابی و رنگ امیزی و کامل شود. یک صفحه املا در دفتر مشق داده شود . روانخوانی دروس بخصوص درس جدید تمرین و تکرار شود. آسمان پاک زیباترین روئیای پرندگان و زبیاترین تصویریست که آروزی قلبی آدمهاست با ترنمی از صدای آب و هوای پاک ...روز هوای پاک مبارک باد.
دوم الهام آذری نائی تدریس ص ۶۷ و ۶۸ریاضی علوم ارزشیابی شد فارسی ارزشیابی شد حضور در پژوهش سرا و انجام تمرینات مکمل ریاضی گاج ، ۱۱۰و ۱۱۲ کتاب کار فارسی ص۶۰ املا از درس ۸ و ۹ خوشنویسی تا ص ۶۲
دوم کوکب صیمی ارزشیابی فارسی.مطالعه علوم .ارزشیابی علوم.انجام کاربرگ ریاضی .ارزشیابی هدیه .تدریس هدیه .بازی باسایه. حل کاربرگ ریاضی.هشت خط املااز درس هنرمند وزیارت .ساخت کاردستی
سوم راحله ناظمی قران تدریس درس جدید.ریاضی امرور ضرب وتدریس ضرب 9.فارسی روانخوانی وتدریس شعرومعنی ان.هدیه ها تدریس درس 11 حل کاربرگ .ضرب 8به صورت کامل.شعر حفظ شود .علوم پرسیده میشود.ضرب پرسیده میشود.
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی تدریس توزیع پذیری در ضرب و حل تمرین در دفتر ضرب ارزشیابی ضرب انجام شد. هنر با دبیر مربوطه.. انشا:اولین ساعت انشانویسی به صورت رسمی فارسی:ارزشیابی لغات،و اصلاح لغات.. قرآن تدریس و ارزشیابی شد. لغات سخت درس لحظه ی سبز دعا در دفتر مشق 2بار. همان لغات با معتی در دفتر لغت اجتماعی تا پایان سوال 15 درس منابع طبیعی پرسیده میشود. امتحان املا از ابتدای کتاب تا پایان درس بوی نرگس. جدول ضرب کامل پرسیده میشود.
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم انجام ازمایش در پژوهشسرا فارسی مرور ریاضی تدریس مطالعات طرح سوال از روی کلمات با ارزش املایی درس باغچه ی اطفال دو بار نوشته شود کلمات جمع و هم خانواده ی درس نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین توسط دانش آموزان. فارسی:خواندن انشا. علوم:ارزشیابی مطالعات:تکمیل فعالیت کتاب و کاربرگ. شرکت در همایش هوای پاک. فوق برنامه:تکمیل کنفرانس و نقاشی با سیستم. ریاضی:تکمیل کاربرگ ها. فارسی:املای شب. علوم:نوشتن گزارش فعالیت صفحه52. ارزشیابی ریاضی از ابتدا تا قسمت تدریس شده. پایان هفته ی خوبی در کنار خانواده ی محترمتان داشته باشید عزیزانم.
ششم منیره سادات موسوی زاده ساعت فارسی:توضیح آرایه های ادبی (ترکیبات وصفی و اضافی ) و راههای شناخت آن و حل تست درس مطالعات:ایفای نقش معلم توسط عرفان فیض عارفی و ایمان دربان حسینی و حل کاربرگ های درس ساعت املا :نوشتن املا کلمات مشکل/و نوشتن کلمات به اشکال مختلف و انتخاب شکل صحیح کلمه ساعت فوق برنامه:انجام آزمایشات علوم در پژوهسرا ارزشیابی علوم از درس ۶_۷ انجام فعالیت های مرتبط با آزمایشات انجام شده تکمیل فارسی نوشتاری ارزشیابی فارسی از دو درس آخر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد