تکالیف پنجم بهمن ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-11-05
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ریاضی از مباحث جمع و انجام در کتاب. املا در دفتر املا و ارزشیابی. ورزش با مربی. جمله سازی کلاسی. ارزشیابی و امتیاز دهی و علوم اتمام بخش آب. کاربرگ ریاضی انجام و رنگ آمیزی شود. روانخوانی کار شود. یک صفحه املا در دفتر مشق داده شود. با تشکر از همکاری صمیمانه ی شما بزرگواران.🌸🌸
اول مریم تکبیری نوشتن جمله های به هم ریخته ومرتب کردن آنها دردفتر.تدریس اندازه گیری درپژوهش سرا.دوزنگ ارزشیابی فارسی وامتیازدهی به دانش آموزان.کارکردن جمله نویسی دردفترمشق. کاربرگ هاانجام ورنگ آمیزی شوند.املادردفترمشق.موفق باشید.
دوم کوکب صیمی سلام.صرف صبحانه .ارزشیابی فارسی.انجام تمرینات کتاب نوشتاری..ارزشیابی ریاضی و نمایش فیلم ریاضی.تدریس هدیه وارزشیابی ..ورزش.انجام تکالیف منزل . حل کاربرگ ریاضی .رونویسی از ۸ خط اول درس فردوسی.املا پنج خط
سوم راحله ناظمی ورزش.ریاضی حل ص75.امتحان ریاضی.فارسی تدریس درس9.مطالعات تدریس درس درس 9نوشته شود
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و قرآن :دبیر مربوطه درس هدیه۷ا:تدریس درس دوازدهم احکام سفر درس علوم:تدریس درس نیروی الکتریکی درس هدیه ها:تکمیل تمرین های صفحه ی ۷۱_۷۲_۷۳ درس انشا:با موضوع همکاری/توصیف علاقمندی های خود

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد