تکالیف ششم بهمن

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-11-06
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری تدریس (گ)توسط دانش آموز توان مند،علی بمان زاده(سپاس فراوان ازعلی ومادرهنرمندش).نوشتن یک صفحه دفترمشق بزرگ وتمرین روان خوانی درس.انجام تکلیف دردفترمشق.حل تمرین درکتاب.نقاشی:نقاشی باانگشتان. انجام دفترمشق بزرگ ورنگ آمیزی.تکمیل کتاب ریاضی.پایدارو سلامت باشید.
دوم کوکب صیمی سلام.ارزشیابی فارسی.انجام تمرینات فارسی.حل کاربرگ املا.نمایش فیلم ریاضی.ارزشیابی ریاضی.حل تمرینات کتاب ریاضی.ساخت پازل جوجه .وپس از ساخت پازل دانش آموزان اطلاعاتی که از زندگی جوجه داشتند را نوشتند. ارزشیابی ریاضی (هر دانش آموز نوار کاغذی مربوط به کتاب ریاضی را درست کرد و ارزشیابی شد.)دانش آموزان تکالیف مربوط به منزل را در کلاس انجام دادند . حل کاربرگ ریاضی وانجام کاربرگ علوم وفارسی.پنج خط املااز درس فردوسی
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی تدریس و حل تمرین.. انشاها خوانده شد.. هنر با دبیر مربوطه.. فارسی ارزشیابی روانخوانی انجام شد. قران تدریس و ارزشیابی و بررسی و تفسیر چند ایه از سوره ی اسرا.. امتحان ریاضی از فصل یک تا پایان صفحه ی 72 حل کاربرگ فارسی آخره هفته ای سرشار از آرامش و نشاط برایتان آرزومندم...😊🌹
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین ها فارسی ارزشیابی شعر حفظی و کامل کردن فارسی نوشتاری مطالعات نمایش انیمیشن اریایی ها علوم مرور کاربرگ های ریاضی فارسی علوم پاسخ داده شوند. دو فعالیت کتاب نوشتاری کامل شود.
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:آموزش تقارن با اسافاده از وسایل کمک آموزشی-حل فعالیت ها توسط دانش آموزان. فارسی:پرسش واژه نامه-اجرای نمایش مربوط به درس توسط گروه های فعال کلاس . علوم:ارزشیابی از درس .تدریس درس جدید با استفاده از پاور. مطالعات:ارزشیابی -تدریس و مرور درس توسط کنفرانس پاور دانش آموز عزیز عرفان غلامرضاپور. نوشتن سوالات. فوق برنامه:ساخت پاور با موضوعات درسی-کنفرانی درس هدیه ها توسط دانش آموزان عزیز : سید عرفان سجادی وسید ابوالفضل شیخ زاده.متشکرم عزیزانم. ریاضی :تکمیل کاربرگ فارسی و علوم :تکمیل کاربرگ. نوشتن املای شب. مطالعه ی دو درس آخر مطالعات اجتماعی و علوم . آخر هفته ی خوبی را در کنار خانواده ی محترمتان داشته باشید .
ششم منیره سادات موسوی زاده درس فناوری:ادامه ی انجام کار با چوب فوق برنامه:حل فعالیت های کتاب علوم فارسی:انجام فعالیت های نوشتاری و حل درک مطلب شهدا خورشیدند املاء:نوشتن املا و تصحیح آن توسط دانش آموزان مطالعات:حل فعالیت های کتاب و نوشتن سوالات درس به همراه پاسخ درس فارسی:مشق از صفحه ۸۰ حل درک مطلب درس ازاد مطالعات:انجام فعالیت های درس چهاردهم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد