تکالیف نهم بهمن ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-11-09
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری روان خوانی درس جدیدوکلمه بازی . مرتب کردن جمله های شلخته.قرآن به همراه مربی مربوطه.ارزشیابی ریاضی.تشخیص نشانه ی(ک)و(گ)باکلمه نویسی خلاق دردفترمشق وبازی اس وفامیل روی تخته. انجام کاربرگ ورنگ آمیزی.درست کردن رحل قرآن برای دوشنبه. روز2شنبه ارزشیابی قرآن(حفظ سوره ها وپیام های تدریس شده،روان خوانی لوحه هاتاص49قرآن).پایدارباشید.
اول فاطمه قاسمی مروری بر تدریس ها و نشانه ها و ارزشیابی روانخوانی کار در کلاس دفتر مشق بزرگ ریاضی آزمون ارزشیابی قران با دبیر مربوطه کار درکلاس دفتر مشق بزرگ و ارزشیابی کلمه خوانی. کار برگ داده شده با نظارت والدین انجام و رنگ آمیزی شود. دفتر مشق بزرگ کامل شود. خانواده ی عزیز دوشنبه درس قران توسط دبیر مربوطه ارزشیابی می شود عنایت نموده با دانش آموز مرور و تمرین داشته باشید.🌹💐🌸
دوم الهام آذری نائی انجام تمر ینات مکمل با کمک نرم افزار ریاضی املا همسالسنجی درس زیارت تدریس تا ص ۴۳ قرآن فارسی تدریس درس هنرمند رونویسی از درس هنرمند تمرین روانخوانی درس هنرمند ص ۱۳۰ و ۱۳۲ گاج
دوم کوکب صیمی سلام.انجام تمرینات کتاب فارسی .بررسی تکالیف .انجام تمرین جمله سازی.نمایش فیلم ریاضی .حل تمرینات کتاب .ارزشیابی..نمایش فیلم علوم وتدریس درس جدید وارزشیابی دروس گذشته.ارزشیابی هدیه .آموزش تشهد ..قرآن انجام کاربرگ فارسی..املا پنج خط از درس از همه مهربانتر.دوتمرین جمع و تفریق فرایندی.یک تمرین ساعت .دوتمرین مربوط به اعداد سه رقمی در دفتر کاردرخانه.حفظ تشهد.ساخت کاردستی (تحویل :سه شنبه)
سوم سید عاطفه حسینی شرح فعالیت ها ریاضی:امتحان برگزار شد. تدریس اولیه تقسیم.. اجتماعی تدریس شد.. قرآن:تدریس و ارزشیابی و بررسی و تفسیر آیاتی از سوره مبارکه آل عمران.. علوم:حضور در پژوهش سرا و استفاده از پریسکوپ علوم درس جدید به صورت کامل پرسیده میشود. و حل کاربرگ امتدادی ریاضی..
سوم راحله ناظمی قران روانخوانی.ریاضی حل ص75.فارسی روانخوانی وتدریس مثل.علوم ارزشیابی وحل سوالات کتاب.هدیه ها حل کاربرگ ص76و77کتاب ریاضی و10کلمه ازدرس بوی نرگس وجمله سازی با ان ها
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی تدریس و پاسخ به فعالیت ها علوم ارزشیابی فارسی ارزشیابی واژه ها قران رو خوانی هدیه ها تدریس تمرین ص۹۳ در دفتر ریاضی نوشته شود از درس باغچه ی اطفال کلماتی را که نشانه های (ع غ ف ق ) دارند را بنویسید ۵ خط املا نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل فعالیت های تقارن توسط دانش آموزان. فارسی:نوشتن املا و واژه ها.تکمیل فعالیت کتاب. مطالعات:ارزشیابی. قرآن :دبیر مربوطه ریاضی:نوشتن صفحه 72در دفتر. تکمیل صفحه83-84کتاب کار. فارسی:نوشتن درس نقش خردمندان تلکیف متفاوت دانش آموزان که در دفتر املای آنها نوشته شده. مطالعه ی درس طبق برنامه کلاسی.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و قران:دبیر مربوطه درس علوم :حل فعالیت های کتاب و آشنایی با نیروها درس فارسی:روانخوانی بخوان و بیندیش/اموزش ارایه های ادبی مرتبط /تشبیه؛مبالغه؛کنایه همراه با مثال درس فارسی:نوشتن ۵جمله با ارایه های ادبی درس علوم:مطالعه درس هفتم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد