تکالیف ۱۱ بهمن ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-11-11
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری املای تصویری دردفتراملا ویک صفحه املادردفتراملا.ریاضی:تدریس محوربه صورت عینی وعملی بابازی وپرش درکلاس وارزشیابی تک تک دانش آموزان.قرآن به همراه مربی مربوطه.هنربه همراه مربی مربوطه ( نقاشی با حروف ).نوشتن درس جدید دردفترمشق وروان خوانی درس. دفترمشق بزرگ انجام ورنگ آمیزی شود.رضایت نامه هاتافردافرستاده شود(آن هایی که نیاوردند.)سپاس از همکاری والدین محترم.
اول فاطمه قاسمی نوشتن دفتر مشق بزرگ مقداری از درس ()ف. ارزشیابی از دفاتر و روانخوانی. قرآن با دبیر . هنر با دبیر شکل سازی با حروف. بازدید از کلاس توسط نماینده آموزش پرورش . ارزشیابی از دانش آموزان املا پا تخته ای. علوم استفاده از سیستم هوشمند درس زمین خانه ی سنگی ما. دفتر مشق بزرگ کامل شود. یک صفحه جمله نویسی در دفتر مشق . روانخوانی دروس.
دوم کوکب صیمی سلام.بررسی تکالیف .ارزشیابی فارسی.کاردستی مربوط به زنگ هنر.بررسی پیک ها و توضیح اشتباهات دانش آموزان . املا ازدرس فردوسی وارزشیابی ریاضی .ارزشیابی هدیه .(تشهد) تدریس ریاضی. ارزشیابی قران وتدریس . املا پنح خط از درس چوپان درستکار.انجام کاربرگ
دوم الهام آذری نائی قرآن تدریس تا ص ۴۲ فصل هفتم علوم تا ص ۵۶ ریاضی تدریس و انجام‌تمرینات ص ۸۰ جمله نویسی انجام فعالیت مکمل فارسی ارزشیابی گاج ۱۲۶ گلواژه ۹۰ املا درس هنرمند
سوم راحله ناظمی قران تدریس درس جدید.ریاضی سوالات خارج از کتاب.هنر کاردستی دهه فجر .علوم سوالات کتاب .فارسی تمرین در دفتر تمرین فارسی ضرب1تا9.2بار
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین های پایان فصل فارسی تدریس هدیه ها تدریس علوم تدریس هنر خوشنویسی دو بند اول درس فرمانده ی دل ها رو نویسی شود و کلماتی را که مخالف دارند پیدا کرده و همراه با مخالف بنویسند
پنجم آسیه خزاعی علوم:تدریس درس با استفاده از سیستم هوشمند نمایش فیلم.حل فعالیت. ریاضی:حل فعالیت کتاب توسط دانش آموزان -استفاده از سی دی آموزشی. هنر:نقاشی تلفیقی ریاضی وهنر با موضوع تقارن. فارسی:خواندن درس آزاد و روان خوانی. مطالعات:ارزشیابی ریاضی:تکمیل کاربرگ ریاضی- تکمیل صفحه 85کتاب کار. فارسی:نوشتن واژه های جدید سه درس آخر . مطالعه درس ها طبق برنامه کلاسی. خدا قوت عزیزانم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و هنر:دبیر مربوطه درس فارسی:برگزاری امتحان ارزشیابی درس مطالعات:پرسش کلاسی/انجام بازی محلی در حیاط مدرسه تفکر و پژوهش:توضیح درس پیوستگی درس فارسی:مشق از درس دوستی/ از درس بخوان وبیندیش ده کلمه اضافی و وصفی نوشته شود.حل درک مطلب صفحه ۸۲

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد