تکالیف ۱۶ بهمن ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-11-16
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی روانخوانی دو درس آخرتوسط همه. املا ی (ف)در دفتر املا. قرآن با دبیر مربوطه و ارزشیابی. ریاضی انجام کاربرگ در کلاس. کار در کلاس دفتر مشق بزرگ درس (خ). دفتر مشق بزرگ کامل گردد. کاربرگ ریاضی رنگ آمیزی و توسط والدین عزیز بررسی شده در صورت وجود اشکال رفع گردد.
اول مریم تکبیری روان خوانی فارسی وتکمیل تمرین های درس.نوشتن دفترمشق بزرگ. ادامه ی دفترمشق بزرگ وارزشیابی.قرآن به همراه مربی.ارزشیابی ریاضی. تکمیل برگه ی ریاضی.نوشتن یک صفحه جمل نویسی یااملا دردفترمشق.تکمیل دفترمشق بزرگ ورنگ آمیزی.سپاس ازهمراهی شما.
دوم الهام آذری نائی قران تا ص ۴۷ تدریس شد ریاضی تمرینات مکمل حل مسئله انجام شد املا با کمک همیار معلم گفته شد هنر نقاشی با موضوع انقلاب کار شد فارسی صرف افعال آینده تدریس شد کتاب کار فارسی ۶۵و۶۶ املا از درس اول و دهم تصحیح دفتر جمله نویسی ساخت ماشین بادکنکی
دوم کوکب صیمی سلام .تدریس درس آزاد ..مطالعه علوم وارزشیابی.نمایش فیلم علوم.ارزشیابی ریاضی وحل تمرین .ارزشیابی قرآن پنج خط املا از درس کوشا ونوشا .یک صفحه از دفتر زیبا نویسی تکمیل شود.ده جمع وتفریق همراه باحدس زدن دردفتر ریاضی
سوم راحله ناظمی جنگ شادی.تدریس ص80و81ریاضی.علوم ازمون علوم کلمات درس 7،8،9دو بار
چهارم فریبا نبوی فرشه حضور دانش اموزان در جنگ شادی مرور ریاضی ۵۰ کلمه با ارزش املایی عز درس فرمانده ی دل ها نوشته شود. ۱۰ سوال از درس زمین و همسایگان علوم طرح شود
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و قرآن:دبیر مربوطه درس علوم :پرسش کلاسی ورزش و نیرو درس فارسی:تدریس درس ازاد روزی حلال /تمرین روانخوانی درس فارسی :نوشتن ۵کلمه با استفاده از پسوند (انه) انجام کارگاه درس پژوهی روزی درس روزی حلال علوم :مطالعه جزوه و کتاب درسی به طور کامل ارزشیابی شفاهی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد